Zorgleefplan proces

Zodra een cliënt naar de Kruidenhoeve komt, wordt er een zorgleefplan opgesteld. Dit plan bevat alle onderdelen die voor alle mensen uit de nederlandse maatschappij in meer of mindere mate van toepassing zijn. Samen met de ouders/vertegenwoordigers van cliënt worden deze onderdelen besproken en wordt er vastgesteld welke doelen/subdoelen speciale aandacht vragen tijdens het verblijf op de Kruidenhoeve.

Hieronder treft u een voorbeeld aan van zo'n zorgleefplan. Voor de goede orde, dit plan wordt uiteindelijk op maat gemaakt in samenspraak met ouders/vertegenwoordigers.

 

www.kruidenhoeve.com (c) Kruidenhoeve B.V. 2017

www.khintranet.nl