Evaluatie

Minimaal 2 keer per jaar (en verder afhankelijk van de situatie) evalueert de mentor die gekoppeld is aan een cliënt van de KruidenhoeveIn samen met de ouders/vertegenwoordigers van de cliënt hoe het gaat met de cliënt. Hierbij zijn 3 onderwerpen cruciaal

 

  • Welbehagen: Hoe voelt cliënt zich?, is hij tevreden?, gelukkig?, enthousiast?, Blij?
  • Situatie rondom vraag/indicatiestelling. Wat hebben wij gezien? ervaren? geconstateerd?
  • Ontwikkeling/groei. Welke progressie/of afname daarvan zien we? Wat kunnen we daaraan doen?
 

De doelstelling is om het maximaal haalbare uit de cliënt te halen en hem te blijven stimuleren om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren. Hierbij is natuurlijk het fijn vinden om op de Kruidenhoeve te zijn, minimaal net zo belangrijk.

De evaluaties worden besproken en door alle betrokkenen ondertekend en toegevoegd aan het dossier van de cliënt. Ook vindt er na goedkeuring (van vertegenwoordiger) terugkoppeling plaats naar de contractpartner van de Kruidenhoeve zijnde, de gemeente of de zorgverzekeraar.

 

 

www.kruidenhoeve.com (c) Kruidenhoeve B.V. 2017

www.khintranet.nl