Doelen

De Kruidenhoeve werkt met hoofd en subdoelen. De hoofddoelen zijn de zogenaamde leefgebieden(domeinen) die wij onderscheiden in een normale leefsituatie. Deze doelen zijn gekoppeld aan activiteiten welke worden uitgevoerd op de Kruidenhoeve. Voorbeelden van deze activiteiten staan eveneens op deze website. Periodiek wordt er besproken in hoeverre deze doelen zijn behaald, maar ook of dat ze bijgesteld moeten worden. De doelen zijn :

 

doelen

www.kruidenhoeve.com (c) Kruidenhoeve B.V. 2017

www.khintranet.nl